BETSAFE KASYNO

BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie jedna z najbardziej znanych na ?wiecie platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie b?d? mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana marka, kt?r? znaj? tak?e ludzie kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em w dziedzinie – wed?ug raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 r.. Betsafe najlepiej znamy zapewne z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to jedna z najbardziej cenionych marek na ?wiecie, stawiana niedaleko takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.jak wypłacić pieniądze z hyper casino Kasyno Betsafe r?wnie? jest jednak godne uwagi i wielce plasuje si? w netowych rankingach.

Przy Betsafe znajdziemy w zasadzie wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?e mn?stwo r??nego rodzaju gier, unikatow? platform? do warsztat?w sportowych, a tak?e napotykamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie mo?emy poleci? ka?demu – a szczeg?lnie pocz?tkuj?cym graczom, w charakterze ?e ci??ko o stron? lepiej skonstruowan? pod w stosunku do merytorycznym. Bez problemu wydob?dziemy tutaj wszystkie informacje, kt?rych potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, jak? z pewno?ci? kojarzy ka?dy nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y przy ?aden spos?b zwi?zane wraz z gr? w kasynie b?d? zak?adami bukmacherskimi powinny ju? gdzie? kojarzy? charakterystyczne logo tej marki – lub to z reklam w koszulkach pi?karzy, czy r??norodnego rodzaju baner?w, kt?re wydob?dziemy na licznych stronach sieciowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa platforma, kt?ra obs?uguje graczy spo?r?d prawie stu r??nych kraj?w. Jak widzimy – nie zaakceptowa? skupia si? ona dlatego wy??cznie na rynku europejskim, ale obejmuje prawie ca?y ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu internetowego. Betsafe zosta?o uruchomione na raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo b?yskawicznie zacz??o podbija? serca internaut?w. Marka wyrobi?a swoj? renom? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle znane i bardzo dobrze kalkulowane na wielu r??nych portalach – polskim i zagranicznymi.

Mi?dzynarodowe nastawienie kasyna Betsafe mo?emy w tej chwili zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym dole strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod wybran? licencj?, gracze z Gb pod drug?, pozostali gracze Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), natomiast gracze z Polski… schludno prawnie nawet nie maj? mo?liwo?? gra? w tym kasynie ze wzgl?du na ustaw? hazardow? wraz z 2017 roku. Aczkolwiek firma zdecydowanie stara si? na temat zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla zawodnik?w z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – razem z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 r. dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zgodzi?y si? na kooperacj? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Naszego kraju (oczywi?cie, zmieniaj?c IP na np. Wielk? Brytani? czy Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). St?d te? bukmacher Betsafe, ?eby u?atwi? dost?p polskim graczom i nie zmusza? katalog?w do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – z dodatkow? liczb? na ko?cu.

Jak wi?c widzimy – kasyno jak i r?wnie? bukmacher Betsafe bez w?tpienia stara si? o zatrzymanie polskich graczy na swojej platformie. Nie stara si? o nich jednak wystarczaj?co silnie, aby otrzyma? polsk? licencj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy tak?e firmy za to wini?, poniewa? wymagania jakie nale?y spe?ni? ?eby j? otrzyma? s? do?? spore.

Ponadto warto tutaj odr??ni? ?wietn? szat? graficzn? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste rozk?ad wszystkich element?w. Dzi?ki wstecz, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, zawodnicy, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie b?d? mieli najmniejszych z nawigacj? po platformie. W sumie – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? naprawd? przyjemnie.

Dzi?ki dodatek strona internetowa Betsafe wydaje si? by? w pe?ni zoptymalizowana pod urz?dzenia mobilne – mamy mo?liwo?? tutaj pogra? na naszych smartfonach i tabletach po co tylko chcemy. Jak i r?wnie? to r?wnie komfortowo, jakie mo?liwo?ci z poziomu naszych sprz?t?w stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze dzi?ki ka?dym z system?w operacyjnych – iOS, Android jak i r?wnie? Windows.

Ca?kiem ju? jednak o tematach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. w co tutaj tak naprawd? jeste?my wstanie zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w wideo sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry tradycyjne, blackjacka, wideo pokera i gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak liczby dostawc?w oprogramowania oraz nie zaakceptowa? pozwala posortowa? gier w zale?no?ci od dostawcy. Znamy jednak, ?e jest katalog?w przynajmniej 20 i istniej? to w szczeg?lno?ci: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Fita, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet je?li zak?ady bukmacherskie nie s? naszym kluczowym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie powinno si? jest zaznajomi? si? spo?r?d platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to 1 z najlepszych bukmacher?w dzi?ki ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis, hokej na lodzie, koszyk?wka, bilard, kolarstwo, krykiet, natomiast nawet Pesapallo (kompletnie nieznan? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak zobaczymy – mo?liwo?ci je?li rozchodzi o zak?ady bukmacherskie przy Betsafe s? naprawd? ogromne. Mo?emy tutaj obstawi? w zasadzie ka?d? dyscyplin?, jak? istnieje. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? zdarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas zapisywania recenzji do obstawienia wydaje si? by? prawie 12 000 zdarze?!

Ponadto warto tutaj wspomnie? o ?wietnej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a ona naprawd? szybko i dobrze, wszystkie elementy s? naprawd? przejrzyste i ilo?? wydarze? oraz dyscyplin r?wnie? wydaje si? naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, ?e platforma Betsafe jest faktycznie dobra? Naprawd? rozbudowana propozycja promocyjna! Poni?ej zamieszczamy list? wszystkich promocji z kt?rych mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny zr?wnowa?ony 100% kwoty depozytu s?u??ce do 200 z?. Wybierz sw?j turniej – co tydzie? we? udzia? w nowym turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad live bezpiecznie do 20 z?otych oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z szansie jakiego? wydarzenia, np. w czas pisania recenzji wydaje si? to zak?ad bezpiecznie zr?wnowa?ony 20 z? na walk? G?owacki kontra Briedis. Promocje kasynowe:

Nadprogram powitalny – trzy bonusy od depozytu do razem nawet 4000 z? + darmowe spiny. Magiczne combo – graj o frakcja puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie darmowe spiny – codziennie chocia?by 25 darmowych spin?w a? do 9 topowych gier po kasynie Betsafe. Zanim jednak?e rozpoczniemy gr?, wskazane jest zapozna? si? z obowi?zuj?cymi na platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? na temat kt?rej musimy tutaj nie zapomina? jest zasada m?wi?ca o nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie zaakceptowa? logujemy si? do niego przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, inaczej ni? w przypadku niekt?rych kasyn, nie usuwa jednak nieaktywnych kont. Aczkolwiek nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata wydaje si? by? r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym aspektem jest kwestia weryfikacji to?samo?ci. Aby m?c gra? dzi?ki platformie Betsafe i swobodnie wp?aca? oraz wyp?aca? nak?ady b?dziemy musieli pomy?lnie przej?? weryfikacj? to?samo?ci. Nie wydaje si? by? to w ?aden spos?b skomplikowany przebieg i wystarczy, ?e przebywamy w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) oraz potwierdzi? nasz odno?nik zamieszkania – wystarczy a? do tego np. wyci?g wraz z banku.

Naszym samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla w istocie wszelkich kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy mie? tylko jedno konto na jedn? to?samo?? / jeden adres IP / jedno gospodarstwo domowe. Nie wolno nam pr?bowa? zak?ada? wi?cej ni? konkretnego konta, poniewa? ryzykujemy strat? obu. Poza tym z uwagi na wym?g weryfikacji i faktycznie nie jeste?my w b?dzie nic zrobi? z ogromniejsz? ilo?ci? kont je?eli nie zaakceptowa? zostan? one zweryfikowane.

Na koniec wskazane jest tutaj tak?e wspomnie? o obs?udze klienta Betsafe, w sensie technicznym naprawd? profesjonalna. Kontakt z pracownikami Betsafe to czysta przyjemno?? i mo?emy okaza? si? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem lub nakieruj? na odpowiedni? drog?.

Obs?uga konsumenta Betsafe jest oczywi?cie osi?galna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, i? z polskim supportem mo?emy nawi?za? kontakt wy??cznie przy godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny po Betsafe to co?, spo?r?d czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe odr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? s?u??ce do graczy kasyna, a naczeln? skierowan? do graczy zak?ad?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych cena jest zale?na od kwoty naszego depozytu. Na model, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. Je?li jednak przyk?adowy bonus sta?by si? r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z? otrzymaliby?my zaledwie 100 z?otych w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? na tej samej zasadzie. Musimy jednak pami?ta?, ?e ka?dy z tych bonus?w b?dzie tak?e ograniczony do danej kwoty. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do dwie st?wy z? – oznacza to, ?e niezale?nie od tego ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z? – w zakresie ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy maksymalnie 200 z?.

Proste, prawda? Na ko?cu musimy ju? tylko pami?ta? na temat warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak suma razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu plus kwalifikuj?cego depozytu, aby m?c wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do prezentowania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny sto procent kwoty depozytu do 200 z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle jak i r?wnie? obstawiamy. Musimy jednak wspomina? o kilku istotnych elementach.

Przede wszelkim zanim b?dziemy mogli wyp?aci? u?ywane przez nas ?rodki z kasyna, b?dziemy musieli spe?ni? wymagania ruchu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim zasadniczym czynnikiem jest to, i? do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o kursie minimum 1. 50. Na spe?nienie warunk?w obrotu mamy 30 dni, licz?c od czasu jego otrzymania. Je?eli zdecydujemy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, jak i wszystkie wygrane pochodz?ce z zak?ad?w postawionych za nak?ady bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, ?e mo?emy tutaj skorzysta? nie zaakceptowa? tylko z jednego, natomiast a? z trzech r??norodnych bonus?w.

Pierwsza cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do 1000 z? + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do tysi?c z? + 25 darmowych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% sumy depozytu do nawet 2000 z? + 25 darmowych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jak widzimy, jest to jedna z tych promocji, jaka nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, bo to w?a?nie ten trzeci bonus jest najwi?kszy jak i r?wnie? potencjalnie najbardziej lukratywny. To bez w?tpienia jedna wraz z lepszych ofert powitalnych wraz z jakimi mo?emy si? pozna? w bran?y.

Nim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi zasadami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie do nowych u?ytkownik?w i roni wa?no?? 30 dni wed?ug rejestracji – mamy wi?c tylko miesi?c, aby skorzysta? z promocji. Minimalna kwota depozytu kwalifikuj?ca nas a? do wzi?cia udzia?u w ofert to 15 z?. Depozyty z?o?one za po?rednictwem portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie mo?emy sobie wybra? z kt?rej z cz??ci propozycji powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje drugi, a drugi odblokowuje trzecia cz???. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe a tak?e pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? oczekiwania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na dokonanie obrotu mamy 30 dzionki, licz?c od momentu jego otrzymania. Warto tutaj tak?e zauwa?y?, ?e nie ka?de gry licz? si? a? do obrotu identycznie. Jest tutaj ca?kiem du?a rozbie?no?? przy zale?no?ci od tego, kt?ry rodzaj gry wybrali?my.

Video sloty i automaty licz? si? w 100%. Zabawy na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka wa?ny jest w 10% (wyj?tkiem jest ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud i kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack na ?ywo, Pontoon, Baccarat i kilka wi?cej gier). Jak czyli, ?e dana rozrywka wa?ny jest do wymaga? obrotu tylko w 20% lub 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? na sloty, do obrotu doliczone zostanie pe?ne 5 z?otych (100% postawionej kwoty). O ile jednak postawimy np. na ruletk?, przy zak?adzie jednakowym 5 z? wliczy nam si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem wraz z kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zaznajomi? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej specjalne informacje odno?nie promocji, mi?dzy innymi to, jakie gry zosta?y wy??czone z ofert i w jakim stopniu.

Av. Tancredo Neves, nº 620. Condomínio Mundo Plaza,sala 1515, Salvador - Bahia.
CEP: 40820-020
Fone: +55 71 3341-3406

Cadastre seu email e receba nossas news.